Leuke weetjes

Naast alle andere informatie op onze site, gaan wij jullie met regelmaat ‘leuke weetjes’ presenteren. Gebeurtenissen en zaken van allerlei aard, waarvan onze redactie het leuk vindt ze bij jullie onder de aandacht te brengen.

Area levert eerste nul-op-de-meter woningen in Uden op

In december 2018 heeft Area de eerste nul-op-de-meter woningen in Uden opgeleverd. Deze bevinden zich in de wijk De Gaarden, die is gelegen aan beide zijden van het Retraitehuis aan de Volkelseweg in Eden, In december 2016 werden aan één zijde van het Retraitehuis 18 eengezinswoningen op de Kersengaarde in gebruik genomen, de 24 nul-op-de-meter woningen bevinden zich aan de andere zijde van het Retraitehuis op de Vlindergaarde. Lees meer...

Areander

Praktische informatie

Waaruit bestaan de servicekosten?

Leuke links

Vind het woningaanbod van Area op OnsHuiz.nl
Herontwikkeling Don Boscoschool Veghel
Tijdelijke (flexibele) woningen in Uden
Video: Renovatie Veghel Zuid
Video: Onshuiz
Website Area Wonen

Herontwikkeling Don Boscoschool in Veghel

Area heeft van de gemeente Meierijstad de Don Boscoschool in Veghel gekocht. Area gaat het pand op een duurzame manier herontwikkelen tot appartementen. Area verbouwt de voormalige lokalen tot 14 appartementen voor 1- en 2-persoons huishoudens en voegt er in een aanvullende nieuwbouw nog 6 appartementen aan toe. Samen met de toekomstige bewoners wil Area het pand op een duurzame manier herontwikkelen. Zo veel mogelijk van het pand wordt behouden en materialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt. Daarnaast wordt er goed nagedacht welke materialen worden toegepast. Area maakt de woningen zo energiezuinig mogelijk zodat het comfort van de woningen hoog is terwijl de woonlasten voor de bewoners laag blijven.

Tijdelijke (flexibele) woningen in  Uden

In 2017 is Area in Uden met de verhuur gestart van de eerste tijdelijke woningen.  De woningen zijn bedoeld voor mensen welke met spoed op zoek zijn naar een woning. Bij het accepteren van deze kleine zelfstandige woning behoud je je inschrijftijd. Wel wordt gekeken naar onze algemene inkomenscriteria of je tot onze doelgroep behoort. Je bepaalt zelf of je een spoedzoeker bent of niet. Op dit moment staan er tijdelijke woningen staan in de President Kennedylaan/ Loopkantstraat te Uden. Wanneer hier een woning vrij komt wordt deze geplaatst op onze website bij woningaanbod. In juli 2018 worden er 36 appartementen opgeleverd aan de Velmolen Oost.