Wat doen we?

De Bewonersraad Area is de vertegenwoordiging van alle huurders van Area. We behartigen de belangen van de huurders en bewoners in een regelmatig overleg met het bestuur en medewerkers van Area. De Bewonersraad is gesprekspartner bij het maken van prestatieafspraken met Area en de gemeenten Uden en Meierijstad. Deze rol is wettelijk vastgelegd in de Woningwet.

In de Bewonersraad zitten actieve huurders die graag praten en ideeën uitwisselen over goed wonen en leven in wijken en dorpen en over het beleid van Area. Zij doen dit vanuit de visie van bewoners met als doelstelling het realiseren en behouden van de maximale kwaliteit van wonen. De Bewonersraad telt 9 leden, waarvan het dagelijks bestuur uit 3 leden bestaat. Elk lid heeft zijn eigen vakgebied. Het vakgebied van elk lid is te zien onder de foto van desbetreffend lid. De Bewonersraad is aangesloten bij de Nederlandse Woonbond, koepelorganisatie voor huurders. Huurders die belangstelling hebben om lid te worden van de Bewonersraad kunnen dat samen met hun contactgegevens mailen aan info@bewonersraad-area.nl.

 

 

 

 

Wie zijn we?

Wout van de Peppel

Wout van de Peppel

Voorzitter, lid dagelijks bestuur

Riny van Dijk

Riny van Dijk

Penningmeester, lid dagelijks bestuur

Jacqueline van Weersel

Jacqueline van Weersel

Secretariaat, lid dagelijks bestuur

Gert-Jan Pelkman

Gert-Jan Pelkman

Leefbaarheid

Rietje Methorst

Rietje Methorst

Kernvoorraad en duurzaamheid

Carola de Bruijn

Carola de Bruijn

Huurbeleid

Betty Roozeboom

Betty Roozeboom

Leefbaarheid

Willem Putman

Willem Putman

Website beheer, Huurbeleid

Sandra Jelsma

Sandra Jelsma

Leefbaarheid, Communicatie